Privacyverklaring BossieZzz.
Wanneer u bloemen besteld via onze webshop De Bloemenmarkt dan hebben wij privacygevoelige gegevens van u nodig. Om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermt blijft, gaan wij zeer zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Deze verwerking is hiernaast volledig conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze eisen houden onder meer in:
• Dat het duidelijk is hoe en waarom wij uw gegevens verwerken binnen ons systeem;
• Dat het duidelijk is met welk doel wij uw gegevens zullen verwerken;
• Dat het duidelijk is met welke lokale bloemist uw gegevens worden gedeeld en waarom;
• Dat het duidelijk is dat wij uw gegevens op een goede en passende manier beveiligen.
Hoe en waarom wij uw gegevens verwerken binnen ons systeem
Wanneer u bloemen besteld via onze webshop dan wordt u gevraagd om bepaalde gegevens in te vullen. Het gaat hier om:
• Naam, telefoonnummer, emailadres, betaalgegevens
• Eventueel uw factuuradres en geboortedatum;
• Gegevens van de ontvanger
Deze gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde omgeving. Uiteraard vragen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming alleen om de gegevens die wij ook daadwerkelijk nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Met deze gegevens zorgen wij ervoor dat uw bloemen en/of andere bestelde producten bezorgd worden zonder problemen. Hiervoor hebben wij niet alleen uw gegevens nodig, maar ook die van de ontvanger van de bloemen.
Het doel van de verwerking van uw gegevens
Bloemen zijn een levend product en zeer seizoensgebonden. Daarom kunnen wij niet garanderen dat alles altijd leverbaar is. Om problemen en teleurstelling na de bezorging te voorkomen, hanteren wij het uitgangspunt dat indien wij constateren dat bepaalde bloemen uit de bestelling op dat moment niet leverbaar zijn, of eventuele suggesties hebben voor uw bestelling wij contact met u moeten kunnen opnemen.
De beveiliging van uw gegevens
Om uw en onze gegevens te beschermen hebben wij duidelijke en goede beschermingsmaatregelen genomen:
• Alle gegevens worden opgeslagen in een afgeschermd systeem.
• Alle gegevens worden beschermd met een inlognaam en wachtwoord.
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen.
• Elke opvraging van gegevens wordt gelogd.

Inzage in uw gegevens
Voor vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van de door ons verkregen gegevens, kunt u contact opnemen via het onderstaande adres. Wij helpen u graag verder. Om misbruik te voorkomen kan het voorkomen dat wij u vragen om uw legitimatiebewijs. Zo kunnen wij garanderen dat derden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies om onze diensten aan te kunnen passen aan uw voorkeuren. Hiervoor vragen wij u toestemming te verlenen op onze website. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser

Reclame
Wij kunnen u een nieuwsbrief sturen met al onze aanbiedingen en diensten. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden maximaal een jaar in ons systeem bewaard, behoudens de betaalgegevens waarvoor wij een wettelijke bewaarplicht hebben van zeven jaar.

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen zodat wij samen een oplossing kunnen vinden. Verder kunt u altijd melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Omdat BossieZzz de bescherming van uw privacy erg belangrijk vinden zullen wij altijd onze medewerking verlenen.

Wijziging van deze privacyverklaring
BossieZzz behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijziging. Indien wij deze verklaring wijziging dan zullen wij dat kenbaar maken op onze website. Hiernaast wordt altijd u toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u uw bestelling kan plaatsen.

Contact
Email: info@bossieZzz.nl